Органи управління

Загаліні збори акціонерів

Рішення загальних зборів акціонерів:
Дата Номер Стислий зміст
     

Наглядова рада

Рішення наглядової ради:
Дата Номер Стислий зміст
     

Ревізійна комісія

Звіт ревізійної комісії:
Дата Номер Стислий зміст
     

Дирекція

Склад дирекції ПрАТ "Лізинг ІТ":

Дмитро Богодухов – генеральний директор
Дмитро Фрідман – директор з маркетингу та продажу
Юрій Деревко – директор з фінансів
За Статутом органами управління
Лізинг ІТ є:
 • 1
  Загальні збори акціонерів
 • 2
  Наглядова рада
 • 3
  Координаційна рада
 • 4
  Дирекція
 • 5
  Ревізійна комісія