Наша стратегія управління інвестиціями

Унікальні технології, що використовує Оператор LeaseIT при здійсненні фінансування придбання техніки та обладнання підприємствами малого та середнього бізнесу і домогосподарствами, виняткова спеціалізація, великий досвід роботи на ринку ІТ-технологій, дозволяють формувати якісний, диверсифікований та збалансований лізинговий портфель. Структура портфелю забезпечує його мінімальну ризикованість при збереженні стабільної прибутковості. ПрАТ "Лізинг ІТ" постійно працює над вдосконаленням процедур формування та управління портфелем.

Основним критерієм при формуванні портфелю є забезпечення максимальної диверсифікації ризиків. Як правило, розмір зобов’язань на одного клієнта не перевищує 1-2% від загального обсягу портфелю програм LeaseIT. Строк, протягом якого клієнтом здійснюється виплата вартості обладнання, складає 3-12 місяців, що дозволяє підтримувати високий рівень оборотності портфеля та, відповідно, поточної ліквідності.

Фактично, технологія фінансування LeaseIT, яка спрямована на забезпечення потреб підприємств та населення України в сучасній техніці та обладнанні, для інвесторів стає технологією інвестування, яка забезпечує ефективне вкладення фінансових ресурсів в лізинговий сектор України.

Технологія LeaseIT дозволяє фінансовим організаціям та приватним інвесторам вкладати грошові кошти в будь-якій прийнятній для них формі згідно з принципами і специфікою їх діяльності. Технологія може використовуватись як іноземними, так і місцевими фінансовими організаціями.

Кожен інвестор має практично необмежені можливості вибору форми інвестування в залежності від його фінансової стратегії. Фінансові інструменти, які пропонує ПрАТ "Лізинг ІТ", дозволяють здійснювати інвестиції просто та зручно, з мінімальними витратами часу з боку інвестора.

На цьому сайті потенційні інвестори та фінансові партнери можуть отримати всю необхідну інформацію про LeaseIT та про існуючі інвестиційні можливості, а також ознайомитись з поточними та запланованими пропозиціями для інвесторів. Існуючі інвестори та фінансові партнери за допомогою унікального сервісу LeaseIT Investor Monitor мають можливість отримувати детальну інформацію щодо здійснених ними інвестицій, їх обсягу, строку та доходності, здійснювати управління ними, наприклад, надавати заявки на купівлю або викуп за офертою облігацій компанії. Сайт розкриває всю інформацію, яка, на нашу думку, необхідна інвесторам для прийняття обгрунтованих та виважених рішень щодо вибору форми та стратегії інвестування. Якщо вам необхідна будь-яка додаткова інформація, ви можете надати відповідний запит до фінансового департаменту ПрАТ "Лізинг ІТ".

Облігації
Придбання облігацій
ПрАТ "Лізинг ІТ"
– Оператора технології фінансування LeaseIT – це забезпечення мінімальної ризикованості інвестицій при збереженні їх високої доходності.
Дізнатись більше