Особлива інформація

 • 27.03.2014
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Лiзинг iнформацiйних технологiй" (далi - Товариство), якi вiдбулись 24.03.2014 р. (Протокол №75 вiд 24.03.2014р.) припинено повноваження - вiдсторонено вiд виконання обов'язкiв генерального директора i позбавлено права пiдпису документiв Товариства Богодухова Дмитра Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Повноваження припинено на вимогу акцiонера Товариства. Особа, яку відсторонено володiє часткою 0,8467% у статутному капiталi Товариства. Особа перебуває на посадi 10 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Лiзинг iнформацiйних технологiй" (далi - Товариство), якi вiдбулись 24.03.2014 р. (Протокол №75 вiд 24.03.2014р.) призначено на посаду виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Фрiдмана Дмитра Ароновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє часткою 99,1533% у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду директора з маркетингу та продажу - заступника генерального директора Товариства. Призначено на посаду на вимогу акцiонера Товариства. Строк перебування на посадi виконуючого обов'язки генерального директора Товариства не обмежено, повноваження не обмежено.
 • 25.03.2014
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзинг IТ-СПВ" (надалi за текстом - Товариство), якi вiдбулись 24.03.2014 року (Протокол №9 вiд 24.03.2014р.) припинено повноваження - вiдсторонено вiд виконання обов'язкiв директора i позбавлено права пiдпису документiв Товариства Богодухова Дмитра Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Особа перебуває на посадi 7 рокiв. Повноваження припинено на вимогу акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiзинг IТ-СПВ" (надалi за текстом - Товариство), якi вiдбулись 24.03.2014 року (Протокол №9 вiд 24.03.2014р.) призначено на посаду - виконуючого обов'язки директора Товариства Фрiдмана Дмитра Ароновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Особа часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду директора з маркетингу та продажу ПрАТ "ЛiзингIТ". Призначено на посаду на вимогу акцiонера Товариства. Строк перебування на посадi виконуючого обов'язки директора Товариства не обмежено.
 • 21.02.2013
  Інформація про факт делістингу цінних паперів на фондовій біржі
  Рішенням Котирувальної комісії ПАТ "Українська Біржа" №832 від 20.02.2013 р. облігації іменні відсоткові ТОВ "Лізинг ІТ-СПВ" серії А з 21 лютого 2013 р. виключено з Біржового реєстру та виключено з Біржового списку ПАТ "Українська Біржа", відповідно п.1.1. договору між ТОВ "Лізинг ІТ-СПВ" та ПАТ "Українська Біржа" у зв'язку з погашенням облігацій.
 • 18.06.2012
  Інформація про факт лістингу цінних паперів на фондовій біржі
  15.06.2012 р. Котирувальною комісією ПАТ "Українська біржа" прийнято рішення №583 про включення облігацій іменних процентних ТОВ "Лізинг ІТ-СПВ" (серія В) 18.06.2012 до другого рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ "Українська біржа".
 • 30.08.2011
  Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента
  Рішення про відкрите (публічне) розміщення іменних, відсоткових, забезпечених облігацій ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» серії "В" на суму,100 000 000,00 грн , було прийняте 30.08.2011 року Протоколом №2 Загальних Зборів учасників ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» від 30.08.2011
Зворотній зв'язок
Ім'я
Прізвище
E-mail
Повідомлення