А LeaseIT Corporate

Облігації Лізинг ІТ для інституційних інвесторів

Якщо ваша інвестиційна стратегія передбачає збереження максимальної ліквідності інвестиції, але в той же час ви очікуєте на високий прибуток та маєте можливість професійно оцінювати кон'юнктуру та динаміку фондового ринку – цінні папери компанії, а також цінні папери сек'юритизованих лізингових портфелів, сформованих Оператором LeaseIT, є інструментами, що найбільш відповідають цим критеріям.

Інвестиційні інструменти, які пропонує ПрАТ "Лізинг ІТ", насамперед боргові цінні папери, є ефективним способом розміщення коштів для таких інституційних інвесторів, як:

  • інвестиційні компанії
  • компанії з управління активами пайових та корпоративних інвестиційних фондів
  • недержавні пенсійні фонди
  • страхові компанії
  • комерційні банки

Цінні папери компанії стануть відмінною складовою вашого інвестиційного портфелю. Вони забезпечать його стабільність, прибутковість та збалансованість.

Постійне розкриття інформації компанією, прозорість та передбачуваність її діяльності дозволять вам здійснювати якісну оцінку ринкових перспектив цінних паперів, випущених Оператором LeaseIT, а також мати можливість відслідковувати динаміку котирувань цінних паперів на фондовому ринку та оперативно приймати рішення щодо їх купівлі або продажу.

ПрАТ "Лізинг ІТ" постійно підтримує двохсторонні котирування по всім емітованим компанією цінним паперам, та забезпечує їх оперативний викуп у інвесторів у разі необхідності.

Інформація щодо цінних паперів компанії:

Облігації серії B

Загальний обсяг емісії – 100 000 000 грн.
Номінал облігації – 1 000 грн.
Строк обігу - 5 років (17.10.2011 - 09.10.2016).
Оферта - щорічна.
Купон - 25% річних, виплачується щоквартально.

Емітент облігацій – ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ», 100% якого належать ПрАТ «Лізинг ІТ».

Випуски облігацій забезпечені лізинговими активами та поручительством ПрАТ «Лізинг ІТ».

Облігації можуть бути придбані інвесторами також на умовах РЕПО на строк 3-12 місяців з зворотним викупом емітентом.

Доходність залежить від строку та суми придбання облігацій:

3 місяці 6 місяців 9 місяців 12 місяців
до 100 000 грн. 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
від 100 000 грн.
до 500 000 грн.
25,0% 25,0% 25,0% 25,5%
від 500 000 грн. 26,0% 26,0% 26,0% 26,5%

Дохід інвестора виплачується шляхом щоквартальної виплати купону та зворотного викупу облігацій емітентом у інвестора за ціною вище номіналу.

Дохідність в залежності від строку та суми вкладення в доларах США*

9 місяців від 12 місяців
від 50 000 до 100 000 дол. США 15,0% 15,5%
від 100 000 дол. США 15,5% 16%

* Дохідність формується шляхом виплати щоквартального купону та викупу облігацій в інвестора за ціною, індексованою згідно курсу долара США, що зазначається у відповідному договорі.


Зазначені номінальні ставки доходності. Ефективна ставка доходності перевищує номінальну на 2-3% та залежить від дати придбання облігацій інвестором.
Эфективна доходність - показник доходності, розрахований за умови реінвестування купоних виплат за тією ж ставкою, за якою здійснюється вкладення коштів в облігації. Эфективна доходність – це внутрішня норма доходності грошового потоку інвестора за облігаціями.

Для отримання детальної інформації щодо випуску облігацій та надання заявок на купівлю, будь-ласка, звертайтесь до фінансового департаменту ПрАТ «Лізинг ІТ», тел. (044) 532-73-48, ir@leaseit.com.ua або до наших партнерів:

Проспект емісії серії В Завантажити

Інформаційний меморандум Завантажити

Дескноут Завантажити

Презентація Завантажити

Рейтинговий звіт РА «Експерт-рейтинг» Завантажити

Підтвердження рейтингу РА «Експерт-рейтинг» Завантажити

Партнери
Зворотній зв'язок
Ім'я
Прізвище
E-mail
Повідомлення