Організаційна структура Лізинг ІТ

Організаційна структура ПрАТ "Лізинг ІТ" - Оператора технології фінансування LeaseIT - повністю відповідає моделі бізнесу, специфіці бізнес-процесів та дозволяє ефективно управляти лізинговим портфелем та залученими фінансовими ресурсами.
В структурі Оператора виділені три функціональні департаменти.
В кожному департаменті є підрозділи, які формують фронт-офіс, який безпосередньо взаємодіє з партнерами та інвесторами, бек-офіс, який забезпечує функціонування технології, а також сервісні підрозділи.

Адміністративно-фінансовий департамент
Департамент забезпечує вирішення задач, пов'язаних з забезпеченням функціонування Оператора та надання їм послуг. Підрозділи департаменту формують інвестиційну політику, взаємодіють з інвесторами, приймають рішення про надання фінансування та здійснюють адміністрування угод, оформлення документів та контроль за розрахунками. До компетенції департаменту відноситься також методологічна, юридична робота, та робота з удосконалення організації бізнес-процесів функціонування технології.

Департамент маркетингу та продажу
Департамент здійснює організацію продажу фінансових продуктів за технологією LeaseIT, формує мережу продавців ІТ-обладнання – учасників системи LeaseIT та взаємодіє з ними. Департамент проводить маркетингові дослідження, формує вимоги до фінансових і сервісних продуктів, просуває технологію LeaseIT в регіонах України.

Департамент інформаційних технологій
Ми переконані в необхідності використовувати найбільш сучасні та прогресивні ІТ-технології для забезпечення ефективного процесу функціонування технології LeaseIT. Заради цього спеціальний департамент інформаційних технологій постійно працює над удосконаленням автоматизації бізнес-процесів технології LeaseIT та розробкою нових партнерських та клієнтських інтерактивних сервісів.

Безпосередньо щоденну діяльність оператора з забезпечення процесу фінансування підприємств та домогосподарств на придбання ІТ-обладнання здійснюють контакт-центр та процессінговий центр.
Контакт-центр LeaseIT – (044) LEA-SE-IT
(044) 532-73-48

Контакт-центр обслуговує клієнтів програм LeaseIT.
За унікальним телефонним номером клієнти можуть отримати оперативну інформацію щодо будь-яких питань, пов'язаних з функціонуванням технології LeaseIT.

Процессінговий центр LeaseIT
Процессінговий центр LeaseIT безпосередньо забезпечує функціонування системи, організує та контролює проходження заявок, документів, веде моніторинг розрахунків.
Важливою передумовою ефективного прийняття рішень щодо надання фінансування є розподіл функцій продажу та прийняття рішень за окремими департаментами. Таким чином забезпечується максимальна об'єктивність в оцінці платоспроможності кожного підприємства та домогосподарства – клієнта програм LeaseIT.

Ми приділяємо велику увагу правильній організації всіх процесів функціонування компанії. Саме тому ми визначили стандарт ISO9001:2000 як базовий рівень якості управляння компанією. Не обмежуючись вимогами стандарту, ми намагаємось постійно підвищувати якість надання послуг, що забезпечуватиме максимальну ступінь задоволення клієнтів програм LeaseIT.